Zajęcia w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Siedlcach

Zajęcia  w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD  realizowane są dzięki wsparciu Urzędu Miasta Siedlce.

W  2021 r.  realizowaliśmy programy:

„Sportowe wakacje” z dotacji UM Siedlce

„Silna rodzina -silne dzieci” UM Siedlce (program całoroczny)

„Profilaktyka przez działanie” UM Siedlce (program całoroczny)

„W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji” (program kilkuletni)