Historia i teraźniejszość

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Siedlcach to placówka wsparcia dziennego. Mieści się w lokalu przy ul. 3 Maja 46. Nasze Ognisko organizuje opiekę i wsparcie dzieciom od 6 do 12 roku życia. Czynne jest od poniedziałku  do piątku od 13.00 do 18.00.Organizujemy codzienny posiłek. Zapewniamy pomoc w odrabianiu prac domowych. Codziennie organizujemy zajęcia terapeutyczne i artystyczne oraz rekreacyjno – sportowe.

Mamy  wiele osiągnięć  zarówno w sferze dydaktycznej jak  i wychowawczej. Zapewniając dzieciom pomoc edukacyjną dzieciom z trudnościami edukacyjnymi.Organizując zajęcia o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym mamy na celu zapobiec tak bardzo rozpowszechnionym wśród młodzieży i dzieci uzależnieniom.

W naszym Ognisku dzieci mają możliwość rozwijania siebie, swoich zainteresowań i uzdolnień. Duża gama zajęć artystycznych (muzycznych, plastycznych, tanecznych, literackich, teatralnych) pozwala rozwijać osobowość dziecka oraz umacniać poczucie własnej wartości. Dzieci bardzo chętnie przebywają w Ognisku. Zauważa się dużą zmianę na lepsze w ich zachowaniu. Tutaj uczą się kultury życia na co dzień, prawidłowych wzorców zachowań, uczą się tolerancji, akceptacji, empatii oraz niesienia pomocy innym. Nasze Ognisko jest miejscem spotkań integracyjnych: zebrania i warsztaty z rodzicami, imprezy okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości. Co roku uczestniczymy w Przeglądzie Scenicznym Twórczości Osób  Niepełnosprawnych „Być dobrym jak chleb”, a od dwóch lat aktywnie uczestniczymy w Festynie Organizacji Pozarządowych prezentując swoją działalność. Nasze Ognisko czynne jest przez cały rok dlatego w czasie ferii zimowych i wakacji nasi wychowankowie mają opiekę i możliwość atrakcyjnego i czynnego wypoczynku. Organizujemy wycieczki, kolonie, częste wyjścia do Sali Zabaw, kina, teatru, kręgielni itp.

Kalejdoskopem przez 17 lat

Pomysł na utworzenie świetlicy dla dzieci zrodził się w 2001 r. W tym też roku w grudniu odbyło się uroczyste jej otwarcie z udziałem władz miasta, przedstawicieli Zarządu Głównego TPD, mediów. Zainicjowaniem i organizacją tej pomocowej idei zajęli się: wieloletni pedagog i działacz TPD Ś.P. Pan Tadeusz Kowalski oraz nauczyciele wychowawcy Pani Barbara Lewandowska i Ś.P. Pani Sabina Michalak. Obie Panie szukały w środowisku rodzin i dzieci, którym należałoby udzielić wsparcia.

Rozpoczęliśmy działalność wychowawczo- opiekuńczą w listopadzie 2001 roku. W pierwszych miesiącach pomocy udzielił nam Zarząd Główny TPD w Warszawie. Od 2002 roku Ognisko finansowane jest przez Urząd Miasta Siedlce. Liczba wychowanków na koniec grudnia 2001 r. przekroczyła 25 dzieci.

Uroczyste otwarcie Ogniska z udziałem władz miasta, mediów oraz przedstawicieli Zarządu Głównego TPD odbyło się 17 grudnia 2001 roku. Uroczystość uświetnił występ wychowanków – były to Jasełka.

Przy współudziale rodziców i sponsorów  stworzyliśmy miły i sympatyczny kącik dla naszych podopiecznych.

Dużą pomoc podczas urządzania i funkcjonowania świetlicy oferował na Pan Robert Jaworek – prezes Stowarzyszenia Siedlczanie Dzieciom, który zafundował tablice ścienne, wykładzinę dywanową, akwarium z wyposażeniem oraz wyprawki dla wszystkich dzieci w miesiącu wrześniu uzyskane ze zbiórek w księgarniach.

Konfraternia Orderu Św. Stanisława kilka lat z rzędu zajęła się organizacją oraz zakupem paczek pod choinkę, pomagała w organizacji balu karnawałowego oraz biwaków. Na działce u Pani  Anny Krzewniak odbywały się i nadal są organizowane biwaki dla naszych wychowanków.

W latach 2003-2005 gościliśmy w naszej placówce wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych z fundacji Global Volunteers, którzy przez 2 tygodnie każdego roku uczyli dzieci z naszego Ogniska języka angielskiego, przybliżali kulturę swojego kraju, organizowali pikniki w Chlewiskach, obdarowywali dzieci upominkami. Przesyłali nam pieniążki na zakup pierwszego komputera i zmywarki do naczyń.

Naszymi wspaniałymi darczyńcami okazali się również właściciele cukierni „Klonowa” oraz Bank Żywności.

Nasze ognisko od 17 lat współpracuje z wieloma instytucjami na terenie miasta Siedlce. Na uwagę zasługuje piękna współpraca na polu artystyczno – rozrywkowym z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami”. Wspólnie organizowane są imprezy artystyczne jak: spotkania poetyckie, bale karnawałowe i andrzejkowe, Dzień Seniora, Urodziny mieszkańców, Jasełka oraz  kolędowanie. Takie imprezy są okazją do wspaniałej zabawy, lepszej integracji tych dwóch środowisk. Dzieci wnoszą do tego domu dużo radości i optymizmu. Inicjatorką wspólnych spotkań była Ś.P. Pani Anna Piluś. Od kilku lat współpracuje z nami p. Agnieszka Andrzejewska.

Przez wiele lat nasi wychowankowie uświetniali również uroczystości organizowane przez Klub Seniora „Zdrowie”. Prezentowali wiersze, piosenki i tańce na spotkaniach z okazji Dnia Seniora, Dnia Matki i Walentynek, na siedleckich scenach w Sali „Podlasie” i CKiS.

Od około 10 lat współpracujemy również z Klubem Osiedlowym „Mansarda”. Dzieci nasze biorą udział w konkursach plastycznych przez Klub. Za prace konkursowe otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. W Klubie nasi wychowankowie prezentują okolicznościowe programy artystyczne. Bardzo życzliwa nam Pani Krystyna Niedziółka wspiera nas w wielu przedsięwzięciach.

W okresie wakacji i ferii zimowych korzystamy z propozycji programów dla dzieci organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Są to bardzo ciekawe i różnorodne propozycje zajęć i zabaw z książką, zajęć artystycznych i plenerowych.

Nasze Ognisko było także miejscem spotkań z poezją. Gościli u nas Pan Eugeniusz Kasjanowicz, Ś.P. Pan Stanisław Kowalczyk, Pani Urszula Tom, Pani Krystyna Chojecka, Pani Ewa Zborowska oraz Pani Barbara Sidorowicz z Wilna. Spotkania z poetami były okazją do prezentacji naszego miasta w poezji, nauki pięknej recytacji wierszy, a także lekcją uwrażliwiania na piękno naszego ojczystego języka.

Od początku współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 6 i spotykamy się z życzliwością Dyrekcji Pani Dyrektor Marii Pawełkiewicz i obecnej Dyrektor tej szkoły Pani Jolanty Pawlik. Przez kilka lat dzieci otrzymywały bezpłatne obiady. Teraz korzystamy z szkolnego zaplecza sportowo – rekreacyjnego.

Wiele zawdzięczamy Pani Antoninie Mąka i ŚP. Eugeniuszowi Mąka – wspaniałym ludziom, którzy nie liczyli godzin i zaangażowania, by z uśmiechem i radością spotykać się raz w tygodniu z naszymi wychowankami organizując muzykowanie i lekcje historii.

Współpracowaliśmy także z Panią Galiną Astachową z Białorusi, która przybliżała naszym dzieciom muzykę poważną.

10 lat trwa współpraca naszego Ogniska ze świetlicą przy parafii św. Józefa. Organizujemy wspólne pikniki, bale karnawałowe i zabawy integracyjne.

O kilku lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci współpracuje z p. Izabelą Król koordynator Akcji Gwiazdor, która organizuje m.in. dla wychowanków naszego Ogniska wspaniale paczki od Mikołaja.

Z roku na rok przybywa materiałów do zajęć i zabaw, nowego wyposażenia i sprzętu . Wymieniono okna na nowe, założono żaluzje, założono nowe oświetlenie. Pozyskano z darowizny pięć komputerów. W 2017 i 2018  r. wymieniono meble na nowe szafy przesuwne. Piękne dekoracje czynią nasz skromny lokal przytulnym miejscem dla dzieci. Tutaj otrzymują pomoc dydaktyczną, ciepły posiłek, miejsce do zabaw i zajęć artystycznych i terapeutycznych, podczas których mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia, budować poczucie własnej wartości i wiary w siebie.

Co roku pozyskujemy środki na realizację dodatkowych programów  dla dzieci z Urzędu Miasta Siedlce, a  w latach 2012-2016 także od Wojewody Mazowieckiego. Z dotacji możemy organizować dzieciom ciekawe wycieczki, wyjścia do centrów kultury i na obiekty sportowe naszego miasta.

Zorganizowaliśmy wycieczki do: Bałtowa, Warszawy i Serocka, do Liwu, Białowieży, Suchej, Kazimierza nad Wisłą, do Krainy Iluzji w gminie Trojanów, Krainy Przygód w Starych Iganiach, do Magicznych Ogrodów w Janowcu, do Wioski Indiańskiej i Zwierzyńca w Borzychach, Zielonego Raju.  W niektórych miejscach byliśmy kilkakrotnie.

Jesteśmy wdzięczni za pomoc MPK w Siedlcach ponieważ od kilku lat otrzymujemy darowiznę, która pokrywa część kosztów przejazdów.

Nad całością czuwa Zarząd Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siedlcach pod przewodnictwem Prezesa Oddziału. W latach 2001-2006 był to Pan Andrzej Silny, w latach 2006-2013 Pani Marzenna Habib, a od 2013 roku Pani Maria Pawełkiewicz.

Przez 17 lat istnienia naszej placówki mogliśmy pomóc około 150 dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 5, Nr 11, Nr 12, Nr 7, Nr 4, a także ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego. Celowym jest tworzenie i istnienie takiego miejsca dla dzieci, w którym otrzymują ciepły posiłek, pomoc dydaktyczną i opiekę wychowawczą. Bogata gama zajęć artystycznych pozwala rozwijać zainteresowania, ukazywać twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.

Opracowały: Barbara Lewandowska i Joanna Myrcha