Nasi Darczyńcy

Dnia 10 października 2022 roku w naszym Ognisku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Po blisko 30 latach nasza świetlica została gruntownie wyremontowana dzięki wsparciu sponsorów, którym serdecznie jeszcze raz dziękujemy!
A są to:
– Adam Sabiniak „Koronto”,
– Wojciech Świątek,
– Jakub Przybysz „Instalwent”,
– Robert Cybulski „Poziom 2”,
– Dawid Wasilewski „MAL-POL”,
– Tomasz Nurzyński,
– Łukasz Ostrowski,
– Paweł Łuka „ZIS ŁUKA”.
Na uroczystości byli obecni prezes Zarządu Oddziału TPD w Siedlcach pani Maria Pawełkiewicz, prezes Zarządu „Koronto” pan Adam Sabiniak, pan Wojciech Świątek „Koronto”, pan Bernard Trzos MOPR Siedlce, prezes BŻ w Siedlcach pani Iwona Czarnocka oraz pani Anna Talacha BŻ, kierownik Ogniska TPD pani Natalia Bobak oraz wychowawcy i wychowankowie Ogniska. Sponsorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Uroczystość otwarcia świetlicy uświetnił występ wychowanków.

 

Wyrażamy ogromną wdzięczność  naszym darczyńcom, a są to:

 •  p. Adam Sabiniak „Koronto”
 •  p. Wojciech Świątek,
 • p. Jakub Przybysz „Instalwent”,
 • p. Robert Cybulski „Poziom 2”,
 •  p. Dawid Wasilewski „MAL-POL”,
 •  p. Tomasz Nurzyński,
 • p.  Łukasz Ostrowski,
 • p. Paweł Łuka „ZIS ŁUKA”

 

 • p.p. Joanna  i Dariusz Gałachowscy Cukiernia „Z Klonowej”,
 • p. Izabela Król koordynator Akcji Gwiazdor,

 

 • p. Iwona Czarnocka, Bank Żywności w Siedlcach

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
• wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
• warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
• warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
• programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
• warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
• dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
• współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
• oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
• kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL].