Konkurs „Patroni roku 2020”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach zaprasza uczniów Szkół Podstawowych w Siedlcach oraz wychowanków Środowiskowych Ognisk Wychowawczych do wzięcia udziału w Konkursie plastyczno-literackim „Patroni roku 2020”.

Prace należy nadesłać w formie skanu, zdjęcia, pliku tekstowego w terminie do 04 grudnia 2020 r. na adres mailowy organizatora: tpd@onet.pl

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. O wynikach konkursu będziemy informować telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki będą też zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.tpd.siedlce.pl

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście przez organizatora do placówki w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

W załączeniu regulamin, plakat i klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego Patroni roku 2020

Klauzula informacyjna