Wakacje 2019

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Siedlcach w okresie wakacji 2019 zapewniło opiekę i wypoczynek 20 dzieci.
Nasze Ognisko czynne jest cały rok nie wyłączając wakacji i ferii. Podczas wakacji Ognisko było otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 14.00, a w dni realizacji wyjść i wycieczek o dwie godziny dłużej.
Nad bezpieczeństwem dzieci biorących udział w zajęciach czuwało 5 wychowawców – pedagogów (dwóch wychowawców każdego dnia). Każdego dnia dzieci miały zapewniony zdrowy posiłek. Na początku wakacji odbyło się zebranie dla rodziców, na którym został omówiony regulamin i program wakacyjny. Na pierwszych zajęciach dzieci zostały zapoznane z regulaminem Ogniska, wyjść i wycieczek.
Podczas wakacji zrealizowaliśmy:
– zajęcia profilaktyczne „Kodeks grupowy”
– 15 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych w plenerze,
– 15 godzin zajęć sportowych na sali gimnastycznej i boisku szkolnym,
– 2 wyjście na baseny w Siedleckim Parku Wodnym oraz do tężni solankowej,
– 4 wyjścia do Sali zabaw,
– 3 wyjście do kina,
– zabawy sportowo-rekreacyjne w Parku Linowym w Siedlcach,
– zabawy sportowo-rekreacyjne w Krainie Przygód w Iganiach,
– zabawy sportowo-rekreacyjne w Stadninie Koni „Zielony Raj” w Siedlcach,
– turniej bowlingowy w kręgielni Factory w Siedlcach,
– wycieczka do Warszawy (zwiedzanie Stadiony Narodowego oraz warsztaty w Manufakturze Czekolady),
-Piknik Rodzinny w Wiosce Indiańskiej w Grali,
– zajęcia profilaktyczne „Bezpieczni w sieci”,
– warsztaty kulinarne „Smacznie zdrowo, kolorowo”,
– zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz animacje.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym wychowankowie wzięli czynny udział w:
– konkursie plastycznym „Moje wymarzone wakacje” organizowanym przez Klub Mansarda przy SSM,
– występie integracyjnym na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom nad stawami”,
– zajęciach bibliotecznym w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Zajęcia finansowane były w ramach dotacji z UM Siedlce realizacji programów:
1. „Aktywne Wakacje”
2. „Jestem bezpieczny i zdrowy”
3. „W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji”.
Realizacja naszego programu, także podczas wakacji, przyczyniła się do zapewnienia dzieciom opieki w czasie wolnym, rozwoju ich zainteresowań, ochrony przed negatywnym wpływem multimediów oraz środowiska rówieśniczego.