Ogłoszenie wyników Konkursu plastyczno – literackiego „Patroni roku 2020”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu  Siedlcach ogłasza wyniki Konkursu plastyczno – literackiego „Patroni roku 2020”.  

Dnia 10 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie jury. Komisja konkursowa wyróżniła  następujących uczestników konkursu:

Część literacka:

Kategoria klasy I-III

I miejsce Michał Skolimowski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach

Kategoria klasy IV-VI

I miejsce Zuzanna Duda, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach

II miejsce Julia Cielemęcka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach

II miejsce Jakub Korniluk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach

III miejsce Zofia Miłosz, Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach

III miejsce Oliwier Skóra, Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach

Wyróżnienie: Martyna Gęsina, Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach

Kategoria klasy VII-VIII

I miejsce Sandra Chmielak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach

II miejsce Dominika Górecka, Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach

III miejsce Wiktor Duda,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach

Wyróżnienie: Filip Głuchowski, Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach,

Julia Smyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach

Część plastyczna:

Kategoria klasy I-III

I miejsce Hanna Chaciak, Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach

II miejsce Natalia Mateuszak, Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach

II miejsce Maria Myrcha, Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach

III miejsce Aniela Bobak, Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach

III miejsce Tymoteusz Miszkiniuk, Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach

Wyróżnienie: Igor Głuchowski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach

Bartosz Czarnocki, Szkoła Podstawowa nr 2 w Siedlcach

Pola Pietrusiak, Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach

Eryk Głuchowski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach

Kategoria klasy IV-VI

I miejsce Dominik Szaniawski, Szkoła Podstawowa nr 11

II miejsce Piotr  Woliński, Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach

II miejsce Michał Maryniak, Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach

III miejsce Aleksandra Czerwiec, Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach

III miejsce Aleksander Kalicki, Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach

Wyróżnienie: Szymon Orłowski, Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach

Amelia Antosiuk, Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach

Kategoria klasy VII- VIII

I miejsce Natalia Parobczy, Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach

II miejsce  Mateusz Smoliński, Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach

III miejsce Milena Trębicka, Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach

Wyróżnienie: Filip Głuchowski, Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach

Serdecznie gratulujemy! Nadesłane prace charakteryzuje wysoki poziom ich wykonania. Świadczą one o doskonałym przygotowaniu dzieci i młodzieży, uczestniczących w konkursie  przez kierujących ich edukacją, wskazywaniu właściwych dróg, ukazywaniu wzorców  i  czuwaniu nad rozwojem dzieci.

Dyplomy i nagrody będą przekazane do szkół  do dnia 22 grudnia 2020 r.

Konkurs „Patroni roku 2020”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach zaprasza uczniów Szkół Podstawowych w Siedlcach oraz wychowanków Środowiskowych Ognisk Wychowawczych do wzięcia udziału w Konkursie plastyczno-literackim „Patroni roku 2020”.

Prace należy nadesłać w formie skanu, zdjęcia, pliku tekstowego w terminie do 04 grudnia 2020 r. na adres mailowy organizatora: tpd@onet.pl

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. O wynikach konkursu będziemy informować telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki będą też zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.tpd.siedlce.pl

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście przez organizatora do placówki w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

W załączeniu regulamin, plakat i klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego Patroni roku 2020

Klauzula informacyjna