Konkurs literacko-plastyczny „Mój plastusiowy pamiętnik”

W miesiącach kwiecień i maj 2019 r. nasze Ognisko zorganizowało Konkurs literacko-plastyczny „Mój plastusiowy pamiętnik” adresowany do dzieci
ze szkół i świetlic środowiskowych w Siedlcach, propagujący twórczość Marii Kownackiej w 100-lecie jej debiutu literackiego, rozwijający
uzdolnienia plastyczne i literackie uczniów, integrujący środowiska pomocowe z Siedlec pracujące na rzecz dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło 31 prac w tym 6 prac literackich i 25 plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych kl. I-III, i kl. IV-VI ze szkół siedleckich i świetlic
środowiskowych.Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas uroczystości 100-lecia TPD dnia 11 maja 2019 r. Konkurs mógł
zorganizowany dzięki dotacji z UM Siedlce.

ZOBACZ ZDJĘCIA